Stap vooruit met Green Deal Duurzame Zorg

16 mei 2019

door Anne-Marie Huikeshoven

Op woensdag 15 mei heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen mede namens Neprofarm en Bogin, de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend in het bijzijn van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport.

Het is een vervolg op de eerste Green Deal die in oktober 2018 door 132 partijen uit de zorg, waaronder de farmaceutische sector, werd ondertekend. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, terugdringen van medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn de plannen en ambities verder uitgewerkt.

De nadruk voor de leden van Neprofarm ligt op duurzaam verpakken en het tegengaan van medicijnresten in grondwater en bij beide speelt het tegengaan van verspilling van geneesmiddelen een rol. In het ‘Brancheplan Duurzaam Verpakken’ onderzoekt de sector bijvoorbeeld of de huidige blisterverpakking geschikt is voor recycling. Het landelijke programma ‘Ketenaanpak Medicijnresten’ is een integrale aanpak om de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water terug te dringen. De bijdrage vanuit de geneesmiddelensector ligt vooral op het vlak van het voorkomen van verspillingen, juist gebruik van geneesmiddelen, overdragen van kennis over wat te doen met geneesmiddelen die voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Ook worden de houdbaarheidstermijneisen van groothandel en retail onder de loep genomen. Deze plannen maken onderdeel uit van de Green Deal Zorg.

thumbnail Minister Van Rijn pleit voor meer communicatie over zelfzorgmiddelen

16-06-2020

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Martin van Rijn, minister voor[...]

thumbnail Kosten van paracetamol: vrije verkoop versus recept

16-06-2020

In het onderzoek naar de effecten van de pakketmaatregel (Nivel, 2020) valt[...]

thumbnail Evaluatie pakketmaatregel: patiënten maken meer gebruik van zelfzorg

16-06-2020

Sinds 1 januari 2019 worden paracetamol (1000 mg), vitamine D en calcium[...]

Meer nieuws