Reclame

Om bij zelfzorg op de juiste wijze van het meest effectieve zelfzorggeneesmiddel, gezondheidsproduct of medisch hulpmiddel gebruik te kunnen maken, heeft de consument goede informatie nodig. Dat begint al bij de reclame. Reclame geeft informatie over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen. De reclame voor alle productgroepen is aan strenge regels onderworpen.

KOAG

Publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen wordt al sinds 1926 vóór plaatsing of uitzending beoordeeld door de Keuringsraad voor de Openlijke Aanprijzing van Geneesmiddelen (KOAG). Dit zelfreguleringorgaan toetst daarbij de reclame-uitingen aan regels die ontleend zijn aan de Europese Richtlijn voor reclame voor geneesmiddelen en het daarop gebaseerde Reclamebesluit Geneesmiddelen.

KAG

Voor gezondheidsproducten is er de Keuringsraad voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (KAG) die in principe dezelfde normen hanteert. Het belangrijkste onderscheid tussen de regels van de KOAG en de KAG is het mogen voeren van een therapeutische indicatie of een gezondheidsclaim. De Leidraad van de KOAG/KAG bevat een uitgebreide lijst van voorbeelden van het onderscheid tussen beide typen claims.

Medische hulpmiddelen

Tot op heden zijn de medische zelfzorghulpmiddelen ondergebracht bij de KOAG. Daardoor is het wettelijk toegestaan om voor deze producten medische claims te gebruiken. Een reclame-uiting voor een medisch hulpmiddel wordt aan de Code voor de Publieksreclame voor Medische Hulpmiddelen (CPMH) getoetst. De Keuringsraad toetst niet de geclaimde werking, maar wel of de indicaties die op de verpakking en in de reclame-uitingen worden vermeld in lijn zijn met elkaar en met de ‘Verklaring van Overeenstemming’ van de fabrikant of met de certificering. Volgens de Wet op de Medische Hulpmiddelen is degene die het product op de markt brengt verantwoordelijk voor de juistheid van de geclaimde werking. Dat geldt dus ook voor de reclame-uitingen voor het medisch hulpmiddel.

Reclame in de media

De uitgevers van dagbladen en tijdschriften hebben zich via hun organisaties verplicht om uitsluitend door KOAG/KAG goedgekeurde advertenties voor zelfzorggeneesmiddelen of gezondheidsproducten te plaatsen. Ook op radio en TV wordt alleen door Keuringsraad goedgekeurde reclame voor deze producten uitgezonden.

Adverteerders die zich aan deze zelfregulering onttrekken worden door de KOAG/KAG op het belang hiervan gewezen. Worden de door de KOAG/KAG gehanteerde Codes overtreden, dan kan de KOAG/KAG de Reclame Code Commissie of de rechter om een uitspraak vragen.