Diensten en activiteiten

Neprofarm gebruikt zijn kennis van de branche om advies te kunnen geven bij de totstandkoming en uitvoering van overheidsmaatregelen die verband houden met zelfzorg(genees)middelen en gezondheidsproducten. Neprofarm onderhoudt daarom onder meer contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Daarnaast heeft Neprofarm regelmatig contact met parlementariërs die binnen hun partij verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid. Ook stelt Neprofarm kennis en ervaring ter beschikking via eigen vertegenwoordiging in colleges die de minister van VWS adviseren, zoals het Regulier Overleg Warenwet.

Samenwerking

Op nationaal enhomepage-banner internationaal niveau werkt Neprofarm samen met diverse organisaties op het gebied van geneesmiddelen, gezondheidsproducten en gezondheidszorg. De contacten lopen uiteen van consumentenorganisaties tot de Europese Gemeenschap. Neprofarm is aangesloten bij en actief lid van de Europese Associatie van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen (AESGP). Daarnaast is Neprofarm geassocieerd lid van ECHAMP, de Europese vertegenwoordiger van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.

Zelfregulering

Neprofarm bevordert overleg en samenwerking tussen de leden en andere organisaties binnen de bedrijfskolom. De zelfregulering in reclame is daarbij een belangrijke activiteit. Neprofarm neemt deel in de KOAG/KAG (Keuringsraad voor de Openlijke Aanprijzing van Geneesmiddelen en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten) die met instemming van het Ministerie van VWS toezicht houden op publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Neprofarm is ook actief betrokken bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame voor de zelfregulering in de reclame gericht op beroepsbeoefenaren.

Voorlichting en advies

Een belangrijke taak van Neprofarm is het geven van voorlichting en advies, zowel aan de leden als aan personen en instellingen met interesse in zelfzorg. Neprofarm verzamelt en verspreidt informatie die voor de leden van belang kan zijn. Ook kunnen de individuele bedrijven zich voor advies en ondersteuning tot Neprofarm wenden, uitgezonderd commercieel advies.

De externe voorlichting van Neprofarm is gericht op het uitdragen van de standpunten van de vereniging en het bekendmaken van de mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgmedicatie. Neprofarm werkt actief mee aan artikelen over zelfzorg in publieksmedia en in vaktijdschriften. Voorlichting over zelfzorg en zelfzorgproducten aan consumenten verzorgt Neprofarm via de website www.zelfzorg.nl.

Cursus Inleiding Zelfzorg voor (nieuwe) medewerkers van leden

Neprofarm verzorgt voor nieuwe medewerkers van aangesloten bedrijven een cursus ‘Inleiding Zelfzorg’. Deze online cursus behandelt de belangrijkste onderwerpen over zelfzorg om deelnemers vertrouwd te maken met de zelfzorgbranche.