Zelfzorgmarkt 2011

Productgroepen

De markt voor zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Productgroep
Omzet
Groei
Producten voor de luchtwegen
139.4
3,5 %
Vitamines / mineralen
135.1
3,7 %
Producten tegen pijn
132.1
1,9 %
Producten voor huid en haar
70.6
2,5 %
Spijsverteringspreparaten
55.4
3,1 %
Urogenitale zorg en voortplanting
31.5
10,5 %
Overigen
132.3
5,7 %
Totaal zelfzorgmarkt
696.4
3,8 %

Bron: IMS Health

Verkoopaandeel

Drogisterijen 75,3 %
Apotheken 15 %
Supermarkten 9,7 %

Verkoopkanalen

De markt voor zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar verkoopkanalen:

Aantal
Omzet
Groei
Zelfstandige drogisterij
1.197
198.1
-3,2 %
Ketendrogisterij
1.968
326.1
7,5 %
Totaal drogisterijen
3.165
524.2
3,2 %
Zelfstandige apotheek
1.529
73.5
4,4 %
Ketenapotheek
463
31.0
-1,8 %
Totaal apotheken
1.992
104.5
2,5 %
Supermarkten
3.147*
67.7
10,8 %
Totaal
8.304
696.4
3,8 %

Bron: IMS Health

* Alle 3.791 Nederlandse supermarkten mogen AV-geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkopen. Ongeveer 3.147 daarvan verkopen daadwerkelijk AV-geneesmiddelen. Ongeveer 682 supermarkten hebben een gediplomeerde drogist in dienst en mogen daarom ook UAD-geneesmiddelen verkopen. Alle overige supermarkten verkopen voornamelijk gezondheidsproducten (voedingssupplementen).

De ongeveer 250 benzinestations die AV-geneesmiddelen verkopen, zijn niet in de tabel opgenomen.

Drogisterijen

Omzet drogisterijen in zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Productgroep
Omzet
Groei
 Vitamines / mineralen
107.4
2,4 %
Producten tegen pijn
97,7
-0,1 %
Producten voor de luchtwegen
96.2
1,9 %
Producten voor huid en haar
51.7
2,2 %
Spijsverteringspreparaten
38.0
2,5 %
Urogenitale zorg en voortplanting
27.1
11,3 %
Overigen
106.2
7,3 %
Totaal omzet drogisterijen
524.2
3,2 %

Bron: IMS Health

Apotheken

Omzet apotheken in zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Productgroep
Omzet
Groei
Producten voor de luchtwegen
23.3
6,1 %
Producten tegen pijn
19.5
4,5 %
Producten voor huid en haar
14.1
0,6 %
Vitamines / mineralen
12.8
2,3 %
Spijsverteringspreparaten
9.8
2,7 %
Urogenitale zorg en voortplanting
4.0
5,8 %
Overigen
21.0
-2,3 %
Totaal omzet apotheken
104.5
2,5 %

Bron: IMS Health
Deze apotheekomzet is exclusief de afleveringen op doktersrecept. De receptomzet in niet-receptplichtige geneesmiddelen was in 2011 circa 75 miljoen euro.

Supermarkten

Omzet supermarkten in zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Productgroep
Omzet
Groei
Producten voor de luchtwegen
19.8
8,4 %
Producten tegen pijn
14.9
12,6 %
Vitamines / mineralen
14.9
15,4 %
Spijsverteringspreparaten
7.7
6,5 %
Producten voor huid en haar
4.9
12,7 %
Stoppen met roken
1.4
7,7 %
Overigen
4.2
8,4 %
Totaal omzet supermarkten
67.7
10,8 %

Bron: IMS Health

Zelfmedicatie in Europa

Uitgaven in euro’s aan zelfmedicatie / zelfzorg per hoofd van de bevolking en omzetaandeel zelfmedicatie / zelfzorg in de totale farmaceutische markt in 2011:

Land
Uitgaven
Aandeel
Zwitserland
100
18 %
Denemarken
45
15 %
Oostenrijk
37
13 %
België
58
14 %
Groot-Brittannië
44
13 %
Zweden
49
12 %
Ierland
61
12 %
Finland
57
12 %
Noorwegen
54
12 %
Duitsland
54
11 %
Nederland*
41
11 %
Spanje
27
9 %
Frankrijk
26
8 %
Italië
37
8 %
Portugal
30
6 %

* Voor Nederland zijn de zelfzorguitgaven aan gezondheidsproducten inbegrepen. Voor de andere landen betreft het vrijwel uitsluitend zelfmedicatie / zelfzorggeneesmiddelen.

Apotheekdichtheid in Europa

Apotheekdichtheid in Europa en de rol van drogisterijen in de verkrijgbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen in Nederland in 2011:

Land Aantal apotheken Km² / verkooppunt Aantal inwoners/apotheek
België
5.098
6
Km²
2.126
Spanje
21.165
24
Km²
2.221
Frankrijk
22.462
28
Km²
2.880
Ierland 1.400 50  Km² 3.195
Italië 17.371 17 Km² 3.487
Duitsland 21.580 17 Km² 3.788
Portugal 2.693 34 Km² 3.975
Zwitserland 1.750 24 Km² 4.449
Groot-Brittannië 12.612 19 Km² 4.934
Finland 811 375 Km² 6.616
Oostenrijk 1.252 67 Km² 6.700
Noorwegen 682 475 Km² 7.173
Nederland
1.992
21
Km²
8.338
Land Apotheken en drogisterijen* Km² / verkooppunt Aantal inwoners/verkooppunt
Nederland
5.839
8
Km²
2.844

* De circa 725 supermarkten met een gediplomeerde drogist zijn in deze berekening meegenomen,aangezien zij ook UAD-geneesmiddelen mogen verkopen.

Bron: AESGP