Inspiratiegids om geneesmiddelenketen verder te verduurzamen

9 oktober 2020

door Anne-Marie Huikeshoven

Om zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder te helpen verduurzamen lanceert de coalitie duurzame farmacie -bestaande uit de brancheverenigingen Neprofarm, VIG, Bogin en KNMP- samen met Partners for Innovation de Inspiratiegids: ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen‘. Met deze inspiratiegids willen wij de sector inspireren én motiveren.

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Elk jaar worden er rond de 420 miljoen geneesmiddelenverpakkingen verstrekt, waarvan 162 miljoen zelfzorggeneesmiddelen. Geneesmiddelen helpen mensen genezen, langer leven, minder tot geen pijn meer hebben of beschermd worden tegen ziektes. Maar geneesmiddelen hebben ook een impact op het milieu. Het besef in de maatschappij over klimaatverandering groeit en daarbij ook de aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en mate van verspilling. Binnen de geneesmiddelenketen wordt daar werk van gemaakt.

Deze gids geeft een overzicht van de medicijnketen vanuit de invalshoek duurzaamheid en bevat actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op dit gebied. Alle stappen in de levenscyclus van een geneesmiddel bevatten kansen voor verduurzaming. Van het ontwikkelen, produceren, verpakken, transporteren, uitgeven, voorschrijven tot aan gebruiken en vernietigen van geneesmiddelen. Het realiseren van een duurzame farmacieketen lukt alleen door verregaande samenwerking tussen de partijen die deel uitmaken van deze keten – vanaf de ontwikkeling en toelating van medicijnen, distributie, het voorschrijven en gebruik, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. Hiervoor is een ketenbrede en integrale benadering nodig waarbij met gezondheid en veiligheid voor de patiënt voorop, de kosten, de leveringszekerheid én het milieu wordt meegenomen.

thumbnail Industrie neemt verantwoordelijkheid met aangescherpte zelfregulering voor kruidenpreparaten

26-01-2021

De beoordeling van claims voor kruiden door de Europese voedsel- en[...]

thumbnail Besparing kosten mondzorg door stimuleren van zelfzorg

25-01-2021

“Ibuprofen wordt in de tandartspraktijk veelvuldig voorgeschreven, vooral na[...]

thumbnail Twee jaar Coalitie Duurzame Farmacie; samen werken aan duurzaamheid

14-01-2021

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de Vereniging Innovatieve[...]

Meer nieuws