Inspiratiegids om geneesmiddelenketen verder te verduurzamen

9 oktober 2020

door Anne-Marie Huikeshoven

Om zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder te helpen verduurzamen lanceert de coalitie duurzame farmacie -bestaande uit de brancheverenigingen Neprofarm, VIG, Bogin en KNMP- samen met Partners for Innovation de Inspiratiegids: ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’. Met deze inspiratiegids willen wij de sector inspireren én motiveren.

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Elk jaar worden er rond de 420 miljoen geneesmiddelenverpakkingen verstrekt, waarvan 162 miljoen zelfzorggeneesmiddelen. Geneesmiddelen helpen mensen genezen, langer leven, minder tot geen pijn meer hebben of beschermd worden tegen ziektes. Maar geneesmiddelen hebben ook een impact op het milieu. Het besef in de maatschappij over klimaatverandering groeit en daarbij ook de aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en mate van verspilling. Binnen de geneesmiddelenketen wordt daar werk van gemaakt.

Deze gids geeft een overzicht van de medicijnketen vanuit de invalshoek duurzaamheid en bevat actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op dit gebied. Alle stappen in de levenscyclus van een geneesmiddel bevatten kansen voor verduurzaming. Van het ontwikkelen, produceren, verpakken, transporteren, uitgeven, voorschrijven tot aan gebruiken en vernietigen van geneesmiddelen. Het realiseren van een duurzame farmacieketen lukt alleen door verregaande samenwerking tussen de partijen die deel uitmaken van deze keten – vanaf de ontwikkeling en toelating van medicijnen, distributie, het voorschrijven en gebruik, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. Hiervoor is een ketenbrede en integrale benadering nodig waarbij met gezondheid en veiligheid voor de patiënt voorop, de kosten, de leveringszekerheid én het milieu wordt meegenomen.

thumbnail Inspiratiegids om geneesmiddelenketen verder te verduurzamen

09-10-2020

Met deze inspiratiegids willen wij de sector inspireren én motiveren.

thumbnail Medicijnresten inleveren bij apotheek

30-09-2020

Daarom is het van belang dat overgebleven geneesmiddelen altijd ingeleverd[...]

thumbnail Conclusie nadere onderzoeken: paracetamol is veilig te gebruiken

27-08-2020

Patiënten en consumenten kunnen paracetamol in Nederland veilig blijven[...]

Meer nieuws